Velkommen til

Herreklubben – Ølænderne

Mødetid på spilledage (tirsdage) er senest kl.16:30 og tee off kl. 16:45.

Der er stadig mulighed for at ringe, hvis man kommer i sidste øjeblik.

Holdene sættes sammen ved lodtrækning hver gang.

Scorekort afleveres i klubben senest kl. 21.00.

Tilmelding til match senest kl 12:00 på tirsdagen på golfbox. Vi benytter live-score indtastning via Golfbox.
Dukker man op uden tilmelding kan du spille med, men ikke altid forvente at være en del af matchen, da den er opsat på forhånd i Golfbox.

Der er præmieoverrækkelse efter hver runde, og er spilleren ikke til stede, går præmien videre.

Er der 30 eller flere tilmeldte til dagens match spilles i 3 rækker.

Der vil også løbende være forskellige holdkonkurrencer på de enkelte matchdage.

  • Kontingent i herreklubben Ølænderne for sæson 2023 er kr 350,- kr om året.

  • Brug konto 9070 1740427497 eller MobilePay 84508

  • Matchfee er kr. 25,- pr. runde. Vi modtager kontanter og MobilePay  – 84508

  • Der er mulighed for en prøverunde, inden man beslutter sig for indmeldelse.

Forårsprogram 2023

Ret til ændringer forbeholdes. Se også planen i golfbox

Dato

Match

Spilleform

Bemærkninger

 
 

25.03

 

Åbningsmatch

 

Stableford

Gunstart kl 9:00

Fællesspisning – Morgenmad kl. 8.00

Suppe efter match
Parmatch - ukendt/hidden partner

 
 

28.03

 

Klubaften

 

Stableford

  
 

04.04

 

Klubaften

 

Stableford

  
 

11.04

 

Klubaften

 

Slagspil

Sol ned 20:23 
 

18.04

 

Klubaften

 

Stableford

Scottish Twosome 
 

25.04

 

Sextour 1/6

 

Slagspil

Parmatch

Hidden partner

 
 

2.05

 

Klubaften

 

Stableford

 

 
 

9.05

 

Sextour 2/6

 

Stableford

Parmatch

Bestball

 

 

Bestyrelsen

Du kan finde kontaktoplysninger på vores bestyrelse i herreklubben herunder.

Læs mere om Sextour herunder

Sextour

Sextour er en turnering over 6 matcher bestående af 3 slagspil og 3 stableford.

De 2 bedste slagspil og de 2 bedste stableford resultater tæller i det samlede resultat. Man skal således deltage i mindst 2 af hver type spil, for at kunne få et resultat i den samlede Sextour-konkurrence.

Efter hver match fordeles point startende med 20 til vinderen, 19 til nr 2, 18 til nr 3 osv ned til 1 point til nr 20.

Efter 6. og sidste Sextour match er vinderen af den samlede Sextour den spiller med flest point.

Der er præmier til de 3 spillere med flest point.

Læs mere om vores vedtægter herunder

Vedtægter for Ølænderne

§ 1. Medlemskab er kun åbent for fuldtidsmedlemmer af Øland Golfklub, der er fyldt 18 år.

§ 2. Det er bestyrelsens beslutning, hvor mange medlemmer der kan være i klubben.

§ 3. Medlemskab kan kun opnås med HCP 54 og derunder.

§ 4. Klubbens spilledag er tirsdag i sommersæsonen og lørdag i vintersæsonen. Der spilles efter en af bestyrelsen fastlagt plan.

§ 5. Hver spiller skaffer normalt selv makker i par-matcher.

§ 6. Gæster kan medtages, såfremt der ikke møder 36 medlemmer til start. Gæster betaler matchfee kr. 25 samt normal greenfee.

§ 7. Medlemmer af Øland Golfklub kan ikke være gæster i herreklubben.

§ 8. Gæster deltager uden for normal præmierække.

§ 9. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens valgte medlemmer sidder for en periode på 2 år ad gangen. Bestyrelsen har lov til at supplere sig selv med en suppleant, hvis behovet opstår. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af oktober måned. Indvarsling sker ved opslag i klubhuset  og på Ølændernes gruppeside på Facebook. .

Dagsordenen på generalforsamlingen indeholder som minimum følgende:

  • Formandens beretning.
  • Kassererens orientering om klubbens økonomi
  • Indkomne forslag.
  • Valg af:  1) Formand  2) Øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt

§ 10. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 11. Disse vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling.

Opdateret 7-2-2023/sbr

Kontakt

Øland Golfklub
Rolighed 5
9460 Brovst

Tlf: 98 23 66 23

Mail: kontoret@oeland-golfklub.dk

Mail: faktura@oeland-golfklub.dk