Velkommen til

Herreklubben – Ølænderne

Der spilles i 2 rækker. Er vi 30 eller derover spiller vi i 3 rækker. Præmieoverrækkelse efter hver runde. Er man ikke til stede, går præmien videre.

Holdene sættes ved lodtrækning hver gang.

Der spilles nærmest hul på par 3 hullerne 6, 13, 15 og 16. Længste drive skifter hver gang.

Der vil også løbende være forskellige holdkonkurrencer på de enkelte matchdage.

 • Kontingent i herreklubben Ølænderne for sæson 2021 er kr 350,- kr om året.

 • Brug konto 9070 1740427497 eller MobilePay 84508

 • Matchfee er kr. 25,- pr. runde. Vi modtager kontanter og MobilePay  – 84508

 • Mødetid på spilledage (tirsdage) er senest kl.16:30 og Tee off/gunstart kl. 16:45

 • Der er mulighed for at ringe, hvis man kommer i sidste øjeblik.

 • Efter 16:45 kan der også tees ud. Der kan vælges 9 huller, og man kan være med til nærmest hul og (længste drive)

Der er mulighed for en prøverunde, inden man beslutter sig for indmeldelse.

 

Se bestyrelsen herunder

Bestyrelsen

Du kan finde kontaktoplysninger på vores bestyrelse i herreklubben herunder.

Øland Golfklub – tlf. 9823 6623

Ølænderne

Forårsprogram 2023

Dato

Match

Spilleform

Bemærkninger

 
 

2.9

 

Ja

 

Nej

  
 

9.8

 

Ja

 

Ja

  
 

16.8

 

Ja

 

Nej

  
Læs mere om Sextour herunder

Sextour

Sextour er en turnering over 6 matcher bestående af 3 slagspil og 3 stableford.

De 2 bedste slagspil og de 2 bedste stableford resultater tæller i det samlede resultat. Man skal således deltage i mindst 2 af hver type spil, for at kunne få et resultat i den samlede Sextour-konkurrence.

Efter hver match fordeles point startende med 20 til vinderen, 19 til nr 2, 18 til nr 3 osv ned til 1 point til nr 20.

Efter 6. og sidste Sextour match er vinderen af den samlede Sextour den spiller med flest point.

Der er præmier til de 3 spillere med flest point.

Læs mere om vores vedtægter herunder

Vedtægter for Ølænderne

§ 1. Medlemskab er kun åbent for fuldtidsmedlemmer af Øland Golfklub, der er fyldt 18 år.

§ 2. Det er bestyrelsens beslutning, hvor mange medlemmer der kan være i klubben.

§ 3. Medlemskab kan kun opnås med HCP 54 og derunder.

§ 4. Klubbens spilledag er tirsdag i sommersæsonen og lørdag i vintersæsonen. Der spilles efter en af bestyrelsen fastlagt plan.

§ 5. Hver spiller skaffer normalt selv makker i par-matcher.

§ 6. Gæster kan medtages, såfremt der ikke møder 36 medlemmer til start. Gæster betaler matchfee kr. 25 samt normal greenfee.

§ 7. Medlemmer af Øland Golfklub kan ikke være gæster i herreklubben.

§ 8. Gæster deltager uden for normal præmierække.

§ 9. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens valgte medlemmer sidder for en periode på 2 år ad gangen. Bestyrelsen har lov til at supplere sig selv med en suppleant, hvis behovet opstår. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af oktober måned. Indvarsling sker ved opslag i klubhuset  og på Ølændernes gruppeside på Facebook. .

Dagsordenen på generalforsamlingen indeholder som minimum følgende:

 • Formandens beretning.
 • Kassererens orientering om klubbens økonomi
 • Indkomne forslag.
 • Valg af:  1) Formand  2) Øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Eventuelt

§ 10. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 11. Disse vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling.

Opdateret 7-8-2022/sbr

Er du interesseret?

Udfyld formularen

Kontakt

Øland Golfklub
Rolighed 5
9460 Brovst

Tlf: 98 23 66 23

Mail: kontoret@oeland-golfklub.dk

Mail: faktura@oeland-golfklub.dk