Velkommen til

Herreklubben – Ølænderne

Mødetid på spilledage (tirsdage) er senest kl.16:30 og tee off kl. 16:45.

Der er stadig mulighed for at ringe, hvis man kommer i sidste øjeblik.

Holdene sættes sammen ved lodtrækning hver gang.

Scorekort afleveres i klubben senest kl. 21.00.

Tilmelding til match senest kl 12:00 på tirsdagen på golfbox. Vi benytter live-score indtastning via Golfbox.
Dukker man op uden tilmelding kan du spille med, men ikke altid forvente at være en del af matchen, da den er opsat på forhånd i Golfbox.

Der er præmieoverrækkelse efter hver runde, og er spilleren ikke til stede, går præmien videre.

Er der 30 eller flere tilmeldte til dagens match spilles i 3 rækker.

Der vil også løbende være forskellige holdkonkurrencer på de enkelte matchdage.

  • Kontingent i herreklubben Ølænderne for en sæson er kr 350,- kr om året.

  • Brug konto 9070 1740427497 eller MobilePay 84508

  • Matchfee er kr. 25,- pr. runde. Vi modtager kontanter og MobilePay  – 84508

  • Der er mulighed for en prøverunde, inden man beslutter sig for indmeldelse.

Husk at tilmelding til matcher foregår via Golfbox. Her kan du også finde seneste information om den enkelte match.

Forårsprogram 2023

Ret til ændringer forbeholdes. Se også planen i golfbox

Dato

Match

Spilleform

Bemærkninger

 
 

25.03

 

Åbningsmatch

 

Stableford

Gunstart kl 9:00

Fællesspisning – Morgenmad kl. 8.00

Suppe efter match
Parmatch - ukendt/hidden partner

 

 28.03

Klubaften

Stableford

  

 04.04

Klubaften

Stableford

  

 11.04

Klubaften

Slagspil

Sol ned 20:23 

 18.04

Klubaften

Stableford

Scottish Twosome 

 25.04

Sextour 1/6

Slagspil

Parmatch

Hidden partner

 

 2.05

Klubaften

 Stableford

  

 9.05

 Sextour 2/6

 Stableford

Parmatch

Bestball

 

16.05

Klubaften

Slagspil

Holdmatch - rød bold

 
19.05 Årets herreturStableford

Volstrup Golfcenter

Spisning i Volstrup efter matchen

 
23.05 Klubaften Stableford  

 

Subtitle

Bestyrelsen

Du kan finde kontaktoplysninger på vores bestyrelse i herreklubben herunder.

Læs mere om Sextour herunder

Sextour

Some description text for this item

Sextour er en turnering over 6 matcher bestående af 3 slagspil og 3 stableford.

De 2 bedste slagspil og de 2 bedste stableford resultater tæller i det samlede resultat. Man skal således deltage i mindst 2 af hver type spil, for at kunne få et resultat i den samlede Sextour-konkurrence.

Efter hver match fordeles point startende med 20 til vinderen, 19 til nr 2, 18 til nr 3 osv ned til 1 point til nr 20.

Efter 6. og sidste Sextour match er vinderen af den samlede Sextour den spiller med flest point.

Der er præmier til de 3 spillere med flest point.

Læs mere om vores vedtægter herunder

Vedtægter for Ølænderne

Some description text for this item

§ 1. Medlemskab er kun åbent for fuldtidsmedlemmer af Øland Golfklub, der er fyldt 18 år.

§ 2. Det er bestyrelsens beslutning, hvor mange medlemmer der kan være i klubben.

§ 3. Medlemskab kan kun opnås med HCP 54 og derunder.

§ 4. Klubbens spilledag er tirsdag i sommersæsonen og lørdag i vintersæsonen. Der spilles efter en af bestyrelsen fastlagt plan.

§ 5. Hver spiller skaffer normalt selv makker i par-matcher.

§ 6. Gæster kan medtages, såfremt der ikke møder 36 medlemmer til start. Gæster betaler matchfee kr. 25 samt normal greenfee.

§ 7. Medlemmer af Øland Golfklub kan ikke være gæster i herreklubben.

§ 8. Gæster deltager uden for normal præmierække.

§ 9. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens valgte medlemmer sidder for en periode på 2 år ad gangen. Bestyrelsen har lov til at supplere sig selv med en suppleant, hvis behovet opstår. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af oktober måned. Indvarsling sker ved opslag i klubhuset  og på Ølændernes gruppeside på Facebook. .

Dagsordenen på generalforsamlingen indeholder som minimum følgende:

  • Formandens beretning.
  • Kassererens orientering om klubbens økonomi
  • Indkomne forslag.
  • Valg af:  1) Formand  2) Øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt

§ 10. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 11. Disse vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling.

Opdateret 7-2-2023/sbr